Фесенко Є. В. Кримінальне право України (Особлива частина). Відповідальність за злочини транснаціонального характеру

фесенко 343(477)(075.8)
Ф44
Фесенко Є. В. Кримінальне право України (Особлива частина). Відповідальність за злочини транснаціонального характеру : навч.-метод. комплекс / Є. В. Фесенко. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 69 с. – Бібліогр.: с. 24-54, 67-68. – ISBN 978-617-566-531-2.

У посібник включено програму курсу із Особливої частини кримінального права України та спецкурсу Відповідальність за злочини транснаціонального характеру за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу, методичні матеріали (зокрема, програма нормативного курсу, форми самостійної роботи, методи навчання та контролю, література), основні питання з відповідних тем курсу, а також визначено критерії оцінювання знань студентів.
Посібник розрахований на студентів, курсантів, аспірантів (ад’юнктів), викладачів вищих навчальних закладів правового спрямування, працівників правоохоронних органів та науковців.

Залишити відповідь