З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

з архівів,2010,2З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”, НАН України, Інститут історії України НАН України, Державна архівна служба України, Служба безпеки України, Національна спілка краєзнавців України. – Київ ; Харків : Права людини. – 2010. – № 2. – 448 с. – ISBN 6175870518.

Залишити відповідь