Вісник Криворізького національного університету

вісник 4706
К82
Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 47 / Криворізький національний університет ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “КНУ” ; [редкол.: М. І. Ступнік (гол. ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : ДВНЗ “Криворізький національний унверситет”, 2018. – 212 с.

Залишити відповідь