Сталий розвиток промисловості та суспільства

сталий розв.1622(063)
С76
Сталий розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Т. 1 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Криворізький національний університет” ; редкол.: М. І. Ступнік та ін. – Кривий Ріг : [б. в.], 2015. – 296 с.

Залишити відповідь