Гірничий вісник : науково-технічний збірник. Вип. 104

гірничий в,104622.3(082)
Г51
Гірничий вісник : науково-технічний збірник. Вип. 104 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “КНУ” ; [редкол.: М. І. Ступнік (гол. ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : ДВНЗ “КНУ”, 2018. – 220 с. – До вип. 95 (1) див. “Разработка рудных месторождений” : науч.-техн. сборник.

Залишити відповідь