Сьомка В. О. Генетичні типи молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів Українського щита

сьомка553
С96
Сьомка В. О. Генетичні типи молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів Українського щита : [монографія] / В. О. Сьомка. – Київ : Наукова думка, 2019. – 256 с. : рис., табл., кольор. іл. – (Проект “Наукова книга”). – Бібліогр.: с. 243–253. – ISBN 978-966-00-1657-6.

У монографії подано системний аналіз геолого-структурної позиції та речовинного складу проявів, рудопроявів та родовищ молібдену і вольфраму в Українському щиті. Виділено генетичні типи рудоносних метасоматитів: вольфраміт-каситерит-грейзеновий, шееліт-скарновий, молібденіт-грейзеновий, рідкісноземельно-молібден-уран-торієвий, молібденіт-лужний та молібденіт-пегматитовий. Провідними металогенічними факторами, які визначають локалізацію головних генетичних типів вольфрамо- та молібденоносних метасоматитів, є структурний, літологічний, магматичний та мінералого-геохімічний.
Для петрологів, мінералогів, геохіміків, геологів виробничих організацій Державної геологічної служби України та студентів вищих навчальних закладів.

Залишити відповідь