Екологічна безпека та природокористування

екологічна безпека50(082)
Е45
Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. Вип. 2 (30) / Міністерство освіти і науки України, КНУБА,, НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору ; [редкол.: О. С. Волошкіна та ін]. – Київ : [б. в.], 2019. – 124 с.

Залишити відповідь