Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923–1939. Випробування ідеалів

ГентошГ34
Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923–1939. Випробування ідеалів / Л. Гентош ; Ін-т істор. дослідж. Львівського держ. ун-ту ім. І. Франка, Центр дослідж. історії України ім. П. Яцика Канадського ін-ту укр. студій Альбертського ун-ту. – Львів : ВНТЛ–Класика, 2019. – 586 с. – Бібліогр.: с. 564–576 та в прим.: с. 466-563. – ISBN 978-966-8849-68-8.

Книга є спробою написання сучасної біографії митрополита Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького (1865-1944), зокрема висвітлені його життя, погляди та діяльність у період від 1923 до 1939 року.

Залишити відповідь