Степанюк Л. М. Геохімія двопольовошпатових гранітоїдів Середнього Придніпров’я

степанюк550.4
С79
Степанюк Л. М. Геохімія двопольовошпатових гранітоїдів Середнього Придніпров’я / Л. М. Степанюк, С. І. Курило. – Київ : Наукова думка, 2019. – 207 с. – (Проект “Наукова книга”). – Бібліогр.: с. 196–203. – ISBN 978-966-00-1671-2.

У монографії викладено результати дослідження двопольовошпатових гранітоїдів Середньопридніпровського мегаблока Українського щита. Висвітлено особливості складу цих гранітоїдів та їхніх мінералів. З’ясовано внутрішню будову кристалів циркону, обґрунтовано можливість їх використання для радіогеохронологічного датування локальним методом. Уточнено вік зазначених гранітоїдів регіону, вперше показано, що вони формувалися протягом майже 200 млн років у мезо-неоархеї. Визначено вікові межі формування порід аульської серії Інгулецької брили і встановлено два етапи їх мігматизації. З’ясовано геохімічну спеціалізацію гранітоїдів. Уперше виявлено прямий зв’язок між первинним ізотопним відношенням стронцію у двопольовошпатових гранітоїдах із вмістом у них барію, лантану і церію, що відображує роль корової речовини у формуванні цих порід.
Для петрографів, геохіміків, мінералогів, аспірантів і студентів геологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Залишити відповідь