Верпаховська О. О. Зображення глибинної будови геологічного середовища із застосуванням сейсмічної міграції поля рефрагованих хвиль

Верпаховська550.8
В35
Верпаховська О. О. Зображення глибинної будови геологічного середовища із застосуванням сейсмічної міграції поля рефрагованих хвиль / О. О. Верпаховська, В. М. Пилипенко. – Київ : Наукова думка, 2019. – 158 с. – (Проект “Наукова книга”). – Бібліогр.: с. 141–153. – ISBN 978-966-00-1697-2.

Метод сейсмічної міграції спостереженого хвильового поля має важливе значення для сучасної обробки даних сейсморозвідки. сформоване за цим методом динамічне зображення глибинного розрізу значно полегшує подальший етап інтерпретації сейсмічних даних, оскільки дає змогу коректно і достатньо детально відобразити геологічну будову глибинного розрізу з усіма наявними в ньому порушеннями і цільовими об’єктами сейсморозвідки. Наведено методику формування глибинного зображення середовища із застосуванням скінченно-різнецевої міграції поля рефрагових хвиль, яку розроблено в Інституті геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України у двовимірному і тривимірному варіантах для обробки хвильового поля, зареєстрованого у віддаленій зоні джерела. Огляд наукової літератури показав, що зазначена методика не має аналогів у світовій практиці.

Залишити відповідь