Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку

сучасна біб027(063)
С91
Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 28–29 травня 2019 р.) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармацевтичний ун-т, Наукова бібліотека ; редкол.: Н. Б. Гавриш, В. В. Каїді, Л. М. Драган. – Харків : [б. в.], 2019. – 107 с.

Збірка містить матеріали науково-практичної інтернет-конференції з питань особливостей трансформації бібліотек, їх ролі у забезпечені освітнього та наукового процесу ЗВО, інформаційного супроводу наукометричних та бібліометричних досліджень, створення і використання наукових електронних ресурсів, рідкісних та цінних видань у фондах, соціокультурної діяльності бібліотек та ін.

Залишити відповідь