Электромагнитное взаимодействие токовых контуров с электропроводной средой

електромагнитное621.3
Э45
Электромагнитное взаимодействие токовых контуров с электропроводной средой : [монография] / Ю. М. Васецкий, И. П. Кондратенко, А. П. Ращеркин, И. Л. Мазуренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : [б. и.], 2019. – 220 с. – ISBN 978-966-02-8804-1.

У монографії представлено основні положення теорії рішення певного класу задач тривимірного електромагнітного поля. Електромагнітні системи, що розглядаються, включають контур змінного струму в загальному випадку довільної просторової конфігурації таелектропровідне тіло, що намагнічується, в якому індукуються вихрові струми. Проведено теоретичні дослідження індукційного нагрівання стрічок кольорових і чорних металів. Представлено результати рішення обернених задач пошуку геометрії індукторів у вигляді контурів плоскої і просторової конфігурації, які забезпечують необхідний розподіл температури нагрівання металевих рухомих стрічок.
Для фахівців у галузі дослідження електромагнітних полів, розробників пристроїв індукційного нагрівання, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Залишити відповідь