Савельєв С. Г. Розвиток теорії і практики інтенсифікації згрудкування залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-морфологічних характеристик масообміну та енергоефективності

Савельев622.7(043.3)
С12
Савельєв С. Г. Розвиток теорії і практики інтенсифікації згрудкування залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-морфологічних характеристик масообміну та енергоефективності : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / С. Г. Савельєв ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Приазовський держ. технічний ун-т”. – Маріуполь : [б. в.], 2018. – 36 с.

Залишити відповідь