Равінська В. О. Обґрунтування технології дезінтеграції рудних флокулоутворень і агрегатів при магнітно-флотаційному збагачені магнетитових кварцитів

Равінська622.7(043.3)
Р13
Равінська В. О. Обґрунтування технології дезінтеграції рудних флокулоутворень і агрегатів при магнітно-флотаційному збагачені магнетитових кварцитів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.08 – збагачення корисних копалин / В. О. Равінська ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Криворізький національний ун-т”. – Кривий Ріг : [б. в.], 2019. – 19 с.

Залишити відповідь