Міжнародне приватне право

міжнародне341(075.8)
М58
Міжнародне приватне право : навч. посіб. / С. С. Бичкова, В. Г. Бобко, І. А. Бірюков, ін ; за ред. Ю. Ф. Іванова. – Київ : Правова єдність, 2018. – 388 с. – Бібліогр.: с. 364-369. – ISBN 978-617-566-496-4 .

У посібнику, на основі аналізу національного законодавства, нормативно-правових актів ряду іноземних держав, викладені основні положення, що характеризують природу і специфіку міжнародного приватного права, розглянуті правове становище іноземних громадян і юридичних осіб в Україні та за кордоном; основні інститути особливої частини міжнародного приватного права: речове право, право інтелектуальної власності, договірні зобов’язання, розрахунково-кредитні, спадкові, шлюбно-сімейні, трудові відносини, питання міжнародного цивільного процесу.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, юристів-практиків та інших осіб, які цікавляться питаннями міжнародного приватного права.

Залишити відповідь