Кочергін І. О. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір)

Кочергін94(477.63)
К75
Кочергін І. О. 
Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір) : монографія / І. О. Кочергін. – Дніпропетровськ : Герда, 2011. – 216 с. : іл., фотогр. – (Серія “DNIPROVIANA”). – Бібліогр.: с. 163–180.

У монографії через життя і діяльність голів Катеринославської губернської земської управи на базі значного масиву архівних та опублікованих джерел висвітлено розвиток земського самоврядування Катеринославщини від моменту появи інституту земства у 1864 р. до його ліквідації у 1917 р.
Видання ілюстровано авторськими малюнками та фотоматеріалами, частина з яких публікується вперше.
Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, краєзнавців та усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Залишити відповідь