Світлична Є. І. Латинська мова

Світлична811.124(075.8)
С24
Світлична Є. І. Латинська мова : підручник / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Київ : Центр учбової літ., 2018. – 437 с. – ISBN 978-611-01-0241-4.

У підручнику наведено відомості з фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічних, ботанічних, фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм. Розділи граматики латинської мови розглянуто в обсязі, достатньому дляграмотного використання спеціальної термінології на практиці. Підручник містить алфавітний покажчик ботанічних назв лікарських рослин, зразки екзаменаційних білетів, латинсько-український та українсько-латинський словники.
Для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та факультетів.

Залишити відповідь