Основи алгоритмізації та програмування мовами С++, Visual Basic, Turbo Pascal

основи алгоритмізації004(075.8)
О-75
Основи алгоритмізації та програмування мовами С++, Visual Basic, Turbo Pascal : навч. посіб. / А. А. Азарян, Н. О. Карабут, Т. П. Козикова, ын. – Кривий Ріг : Вид. центр ДВНЗ “КНУ”, 2015. – Книга. – 345 с. : рис., табл. – ISBN 978-966-132-026-9.

Посібник містить базові поняття про алгоритми та способи їх представлення. Наведена класифікація алгоритмів та приклади розв’язання класичних моделей обробки даних. Усі алгоритми реалізовані мовами С++, Visual Basic, Turbo Pascal.
Для студентів вищих навч. закладів.

Залишити відповідь