Фінансове право

фінансове право347(075.8)
Ф68
Фінансове право : посіб. для підгот. до іспитів / Д. О. Білінський,  І. М. Бондаренко,  О. О. Головашевич та ін. – Харків : Право, 2019. – 198 с. – ISBN 978-966-937-520-9.

Розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано найважливіші інститути фінансового права: фінансовий контроль, бюджетне право та процес, державне страхування, грошовий обіг, банківську та валютну діяльність тощо.
Для студентів і викладачів юридичних та економічних закладів вищої освіти, працівників фінансових установ, практичних працівників підприємств та організацій.

Залишити відповідь