Адміністративне право

адміністративне342
А31
Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй, ін. – 4-те вид., допов. та переробл. – Харків : Право, 2019. – 185 с.- ISBN 978-966-937-704-3.

Навчальний посібник «Адміністративне право» підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Адміністративне право» та розрахований на здобувачів вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Залишити відповідь