Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Лебідь341(075.8)
Л33
Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод / В. І. Лебідь. – 3-те вид., допов. і переробл. – Харків : Правова єдність, 2018. – 36 с. – (На допомогу студенту). – ISBN 978-617-7191-09-3.

Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
Посібник може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться питаннями європейського права.

Залишити відповідь