Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях)

конвенція341(075.8)
К64
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях) : навчально-довідковий посібник / Нац. юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Кафедра права Європейського Союзу ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 123 с. – ISBN ISBN 978-966-937-554-4.

У посібнику висвітлено каталог прав людини та механізм їх захисту відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р. Розглянуто окремі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у національному правопорядку.
Видання розраховане на викладачів, аспірантів та студентів, які навчаються в закладах вищої освіти.

Залишити відповідь