Кафедра металургії чорних металів і ливарного виробництва

Сучасні промислові669
Г93
Губін Г. В. Сучасні промислові способи безкоксової металургії заліза [Електронний ресурс] / Г. В. Губін, В. О. Півень ; під наук. ред. Г. В. Губіна ; КТУ, ВАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат”. – Кривий Ріг : [б. в.], 2009. – 331 с. – Режим доступу: http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/.pdf (дата розміщення 16.10.2019).

У монографії коротко приведені фізико-хімічні основи безкоксової металургії заліза, а також розглянуті конструкції та технології сучасних промислових методів, які знайшли використання у світовій практиці виробництва метала в останній чверті ХХ та на початку ХХI сторіччя. На основі узагальнення існуючих техніко-економічних даних та експертних оцінок спеціалістів розглянутий прогноз розвитку безкоксової металургії, у тому числі міні металургійних заводів, які використовують в якості вихідної сировини її продукцію.
Книга розрахована на студентів та викладачів вищих учбових закладів, а також працівників промислових підприємств, науково-дослідних і проектних організацій.

Залишити відповідь