Калініченко В. О. Визначення параметрів підземної розробки рудних родовищ

визначення622.013(075.8)
К17

Калініченко В. О.  Визначення параметрів підземної розробки рудних родовищ : [підручник для вишів] / В. О. Калініченко, М. І. Ступнік, М. Б. Федько ; [М-во освіти і науки України, КНУ]. – Кривий Ріг : [б. в.], 2019. – 279 с.

У підручнику викладено методику визначення техніко-економічних параметрів основних виробничих процесів і систем розробки у цілому, які застосовують при підземній розробці рудних родовищ, а також методики визначення параметрів виймальних одиниць та вибору й оптимізації рішень, що приймаються.

Для студентів ВНЗ гірничого профілю.

Залишити відповідь