Шахно А. Ю. Людський капітал в умовах глобалізації

шахно331
Ш31

Шахно А. Ю. Людський капітал в умовах глобалізації : оцінювання, розвиток та державне регулювання : монографія / А. Ю. Шахно. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. – 360 с. – ІSBN 978-617-7553-85-3.

У монографії визначено теоретичні засади сутності та визначення людського капіталу, представлено еволюцію поглядів на місце і роль людини у системі суспільного виробництва, обґрунтовано вплив глобалізацій них процесів на його розвиток. Наведено методологію оцінювання людського капіталу, проаналізовано сучасний стан його розвитку та виявлено проблеми неефективного відтворення людського капіталу. Обґрунтовано роль державного регулювання у процесі формування та розвитку людського капіталу та висвітлено інструменти впливу на людський розвиток. Запропоновано модель механізму державного регулювання розвитку людського капіталу та комплекс заходів щодо підвищення ефективності формування, використання та розвитку людського капіталу в умовах глобальної конкуренції. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, управлінців та студентів вищих навчальних закладів.

Залишити відповідь