Кохановська О. В. Природничо-математична освіта дівчат в Україні ХІХ – початку ХХ століття

природничо378(091)(075.8)
К75
Кохановська О. В. Природничо-математична освіта дівчат в Україні ХІХ – початку ХХ століття : навч. посібник / О. В. Кохановська ; [КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»]. – Херсон : [б. в.], 2018. – 147 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст природничо-математичної освіти, визначено особливості функціонування системи жіночої природничо-математичної освіти протягом ХІХ – початку ХХ століття.
Рекомендовано для фахівців у галузі педагогіки,історії педагогіки, студентів педагогічних вишів.

Залишити відповідь