Кохановська О. В. Становлення та розвиток природничо-математичної освіти дівчат в Україні ХІХ – початку ХХ століття

кохановська378(091)
К75
Кохановська О. В. Становлення та розвиток природничо-математичної освіти дівчат в Україні ХІХ – початку ХХ століття : монографія / О. В. Кохановська ; [КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»]. – Херсон : [б. в.], 2018. – 367 с.

У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази представлено теоретико-методичні засади розвитку природничо-математичної освіти дівчат у навчальних закладах України ХІХ – початку ХХ століття. Здійснено ретроспективний аналіз змісту, форм і методів природничо-математичної освіти та представлено основні напрями екстраполяції ідей конструктивного досвіду минулого в сучасну освітню галузь.
Для фахівців у галузі педагогіки, працівників системи освіти, студентів педагогічних вишів.

Залишити відповідь