Теорія механізмів технологічних машин

теория мех621.01(075.8)
Т33
Теорія механізмів технологічних машин : підручник для мех. спец. вишів / С. В. Попов, М. Я. Бучинський, С. М. Гнітько, А. М. Чернявcький ; М-во освіти і науки України, Полтавський нац. техн. у-т імені Юрія Кондратюка, Навчально-науковий ін-т нафти і газу. – Харків : НТМТ, 2019. – 266 с.

Основу цього підручника становлять загальні методи аналізу та синтезу механізмів, за яким студенти мають вивчити раціональну побудову структури сучасної технологічної машини під час її проектування.
Для студентів механічних спеціальностей закладів вищої освіти та фахівців механічного профілю експлуатації та конструювання технологічних машин для підвищення кваліфікації.

Залишити відповідь