Васецкий Ю. М. Трехмерное квазистационарное электромагнитное поле тока, протекающего вблизи электропроводного тела

васецкий621.3
В19
Васецкий Ю. М. Трехмерное квазистационарное электромагнитное поле тока, протекающего вблизи электропроводного тела / Ю. М. Васецкий ; НАН Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : [б. и.], 2019. – 211 с.

У монографії представлено основні положення теорії рішення певного класу задач тривимірного електромагнітного поля. Розглянуто системи з синусоїдальним та імпульсним струмами , що протікають по контуру довільної просторової конфігурації поблизу електропровідного тіла з плоскою поверхнею, в якому індукуються вихрові струми.
Отримано точний аналітичний розв’язок і розкладання в асимптотичний ряд. Встановлено загальні властивості формування поля: нульове значення перпендикулярної до поверхні поділу середовищ компоненти густини струму; більш швидке згасання в електропровідному середовищі неоднорідного поля порівняно з однорідним. Розширено поняття сильного скін-ефекту. Наближену імпедансну граничну умову узагальнено на взаємодію неоднорідного поля з електропровідним середовищем.
Для фахівців у галузі теорії і методів розрахунку електромагнітних полів, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Залишити відповідь