2020

ДАРУВАЛЬНИКИ

Олійник Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри збагачення корисних копалин і хімії.

Основи технікиБілецький В. С. Основи техніки та технології збагачення корисних копалин : навч. посіб. – Київ : Ліра-К, 2020. – 634 с. – ISBN 978-617-7910-58-8.

Посібник є системною комплексною навчальною книгою, в якій викладено питання техніки і технології підготовчих, основних і заключних операцій збагачення корисних копалин.

Викладені основи техніки і технології процесів дроблення, подрібнення і грохочення корисних копалин. Розглянуті основні конструкції технологічного обладнання, його принципи дії і технологічні характеристики. Подано методики і приклади розрахунку схем дроблення і подрібнення корисних копалин.


Лялюк Віталій Павлович, професор Криворізького металургійного інституту національної металургійної академії України.

ЛялюкЛялюк В. П. Теорія і технологія доменної плавки : навч. посібник / В. П. Лялюк. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2020. – 516 с. – ISBN 977-617-7784-43-1.

У навчальному посібнику викладені сучасні уявлення з питань теорії та технології доменної плавки. Наведені результати дослідно-промислових випробувань інноваційних технологічних рішень та їх освоєння на доменних печах великого об’єму комбінату “Криворіжсталь” та ПАО “АрселорМіттал Кривий Ріг”. Виконанно аналіз процесів, параметрів і показників плавки та сучасних досягнень доменного виробництва.


Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті.

БойкоБойко С. М. Теоретичні засади формування електроенергетичних систем з джерелами розсередженої генерації гірничорудних підприжмств : монографія / С. М. Бойко ; під ред. О. М. Сінчука. – Кременчук : Щербатих О. В., 2020. – 262 с. – ISBN 978-617-639-259-0.

У монографії викладено положення щодо відновлювальних енергоресурсів гірничорудних підприємств, основні принципи, методи та специфіку їх використання. Розглянуті конструкції та режими роботи енергоустановок, що використовуються джерелами розосередженої генерації в умовах гірничорудних підприємств.

Рекомендовано для фахівців, аспірантів та студентів за напрямком 141 – «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» та інших споріднених спеціальностей/

сінчук. системи

Сінчук І. О. Системи накопичення електричної енергії : підручник / І. О. Сінчук, С. М. Бойко ; під ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : [б. в.], 2020. – 218 с.

У підручнику викладено основні положення про системи накопичення електричної енергії, основні принципи їх використання та обслуговування. Розглянуті конструкції та режими роботи систем накопичення електричної енергії, що використовується в системах альтернативних джерел енергії та у промисловості. Наведені приклади світового досвіду експлуатації систем накопичення електричної енергії.

Рекомендовано для фахівців, аспірантів та студентів за напрямком 141 – «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» та інших споріднених спеціальностей при вивченні дисциплін «Системи накопичення електричної енергії» та «Автономні джерела енергії».

тяговий

Тяговий електромеханічний комплекс із системою діагностування електричних параметрів двовісних електровозів / О. М. Сінчук, М. В. Хворост, Л. В. Смєнова та ін ; за ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : Щербатих О. В., 2020. – 120 с.

   У монографії поставлене, сформульоване та вирішене актуальне наукове завдання підвищення ефективності функціонування нових для вітчизняної промисловості двовісних електровозів шляхом розробки аспектів теоретичних та практичних рішень з упровадження в їхню структуру підсистем моніторингу електротехнічних та електромеханічних параметрів тягових асинхронних двигунів. Запропоновано систему контролю стану параметрів і діагностики електроустаткування, що  дозволить значно збільшити термін служби й міжремонтні строки експлуатації поданих типів електровозів.

Монографія буде корисною студентам електромеханічних спеціальностей вишів.


Книга Олексій Олексійович, користувач бібліотеки.

Книга

Книга О. О. Деякі нотатки з дореволюційної історії Криворіжжя / О. О. Книга. – Кривий Ріг : ОКТАН-ПРИНТ, 2020. – 103 с.

У книзі зібрані матеріали з дореволюційної історії Криворіжжя, що розкривають невідомі сторінки життя і смерті рудопромисловця Колачевського, виникнення назви селища Верабового, існування криворізького відділу заводу сільскогосподарських машин “Ельворті” та петербузького життя криворізьких дворян.

Надані невідомі на Криворіжжі архівні матеріали, листи, світлини з пітерських бібліотек, архівів та приватних зібрань.

Книга Криворізьке

Книга О. О. Криворізьке восьмикласне комерційне училище та його директор – В. Г. Морачевський / О. О. Книга. – Кривий Ріг : Покровська друкарня, 2020. – 222 с.

Перша книга, в якій подане найбільш повне зібрання документів Криворізького восьмикласного комерційного училища, що розкривають маловідомі віхи історії виникнення, становлення і розвитку найбільш відомого дореволюційного криворізького освітнього закладу. Надані невідомі на Криворіжжі архівні матеріали родини незмінного директора Криворізького комерційного училища – В’ячеслава Григоровича Морачевського.


Хорольський Валентин Петрович, доктор технічних наук, професор.

Інтегроване інтелектуальне

Інтегроване інтелектуальне управління виробництвом продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу : монографія / В. П. Хорольський, В. Б. Хоцкіна, Д. В. Хорольський, Л. Д. Хорольський ; за ред. В. П. Хорольського. – Кривий ріг : Чернявський Д. О., 2020. – 440 с. – ISBN 976-617-7784-9.

У монографії висвітлено основні методи ідентифікації, алгоритми та інструменти інтелектуального управління корпоративним підприємством, його робастного і адаптивного керування траєкторією виробництва продукції в реальному масштабі часу. Докладно розглянуто теоретичні основи переробки нечіткої інформації в процесах керування виробництвом, керування технологічними і цифровими системами на базі мереж Петрі, інтелектуальні системи на базі нейронних мереж, практичне використання нейромережевих алгоритмів та нейрокомп’ютерів.

Цифрові системи

Хорольський В. П. Цифрові системи інтелектуального управління підприємствами промислового комплексу регіону : монографія / В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, І. П. Діянов ; за заг. ред. В. П. Хорольського, О. Б. Чернеги. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2020. –561 с. – ISBN 978-617-7784-30-1.

В монографії розглянуто актуальні питання теорії та практики розвитку цифрових систем управління підприємствами промислового комплексу регіону. Базова ідея роботи – розробка цифрових інновацій, які утворюють синергетичний ефект в траєкторії сталого розвитку підприємств промислового комплексу регіону з гірничо-металургійним комплексом. Розглянуто основні концепції цифрового розвитку підприємств до 2030 року, їх взаємодію із зовнішнім середовищем.

Інтелектуальні системи

Інтелектуальні системи управління виробництвом хлібобулочних виробів : монографія / В. П. Хорольський, Ю. М. Коренець, А. В. Возняк, О. В. Омельченко, Д. П. Заікіна, О. К. Копайгора, А. В Шеїна ; за ред. В. П. Хорольський. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. – 203 с. – ISBN 978-617-7784-12-7.

У колективній монографії обґрунтовані теоретичні дослідження інтелектуальних систем управління виробництвом хлібобулочних виробів для територій з техногенним тиском. Розроблено математичні моделі процесів підготовки та дозування борошна, приготування опари, тіста, процесів вистоювання та випікання.


Рукавіцин Ігор Анатолійович, краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців України, дослідник історії Кривого Рогу.

Соцгород

Рукавицын И. А. Соцгород Кривого Рога (1931–2021). От проекта до современности / И. А. Рукавицын. – Киев : Білоцерківська книжкова фабрика, 2020. – 169 с. – ISBN 978-617-657-062-2.

Историко-краеведческое исследование, в фокусе которого находится часть Металлургического района Кривого Рога – Соцгород. Спроектированный и построенный в начале 1930-х годов как рабочий поселок металлургического завода “Криворожсталь”, район прошел ряд важных исторических этапов, изменивших его архитектурный облик. Автор последовательно описывает развитие Соцгорода с 1931-го по 1980-е годы. В книгу включены фотографии и репродукции картин, большинство из которых публикуется впервые. Дополняют и оживляют картину соцгородского быта фрагменты воспоминаний современников.


Ступнік Микола Іванович, ректор Криворізького національного унівеситету доктор технічних наук, професор, академік Академії гірничих наук України.

ніл рекгем

Регкем Ніл техніка продажу SPIN. Як не проґавити великого клієнта = SPIN selling : пер. з англ. О. Лотоцький / Ніл Регкем. – Київ : Наш формат, 2019. –247 с. – (Бібліотека ПриватБанку). – Перекладено за виданням: Neil Rackham. SPIN Selling (NY, McGraw-Hill Book Company, 1988, ISBN 0-07-051113-6). – ISBN 978-617-7682-10-2 (print). – 
ISBN 978-617-7682-11-9 (online).

“Класичні” підходи до продажу товарів неефективні, коли мова йде про великі угоди, стверджує бізнес-експерт Ніл Рекгем. Він 12 років досліджував роботу 10 тисяч продавців по всьому світу. Автор проаналізував 35 тисяч контактів із клієнтами та вивів власну формулу, яку назвав технікою SPIN. Вона передбачає серію запитань, які допомагають зрозуміти клієнта і краще задовольнити його потребу. SPIN – це проста й дієва методика, яка значно підвищить ваші продажі.

стратегії геніївКусумано Майкл А. Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува та Стіва Джобса = Strategy rules. Five timeless lessons from Bill Gates, Andy Grove and Steve Jobs / Майкл А. Кусумано, Девід Б. Йоффі . – 4-е вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 256 с. –(Бібліотека ПриватБанку). – ISBN 978-617-12-7318-4.

Як стають видатними стратегами? Ґейтс, Ґроув і Джобс були першими «бізнес-зірками» в сучасному світі технологій. Аналізуючи їхній тридцятирічний досвід управління компаніями сукупною вартістю в 1,5 трильйона доларів — Microsoft, Intel та Apple – автори цієї книжки сформулювали п’ять основних правил, що виявилися спільними в їхньому стратегічному плануванні та дозволили випередити конкурентів, які цими принципами нехтували. Саме ці правила допомогли iPhone далеко посунути індустріальних гігантів Nokia та BlackBerry, крихітній компанії Microsoft із Сіетла взяти гору над своїм головним замовником – на той час найдорожчою у світі компанією IBM, а майже збанкрутілій фірмі Intel здолати японців, корейців та європейців у боротьбі за світове лідерство в новій революційній технології – виробництві мікропроцесорів.
Ця книжка – путівник найкращими сторінками досвіду стратегічного планування, управління та практичної діяльності, який дозволить будь-кому стати ефективним стратегом, як Ґейтс, Ґроув чи Джобс.


Кутова Наталія Геннадіївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, організації та управління підприємствами.

теоретикоJelisejeva, J. Teoreticke a metodologicke aspekty rizeni zamestnanci prumyslovych zavodu / J. Jelisejeva, N. Kutova. – Praha : [s. n.], 2019. – 212 p. – Назва обкл. : Теоретико-методологічні аспекти управління стимулюванням персоналу промислових підприємств. – Текст укр.

У монографії досліджено проблему науково-практичного формування економічного механізму стимулювання персоналу підприємств. Встановлено термінологічну сутність органзаційно-управлінських категорій, визначено стимулювання як систему класифікаційних ознак: елементу процесу управління, трудової мотивації та впливу на трудову поведінку персоналу.
Розроблено систему управління персоналом на основі функціонального, процесного, атрибутивного та комплексного наукових підходів, що дозволила враховувати соціально-професійну якість кожної персоналії та побудувати матрицю коригуючих засобів в підсистемі стимулювання. Запропоновано підхід до виокремлення та ідентифікації основних функцій управління персоналом на підприємствах на основі життєвого циклу персоналії. Проаналізовано діючі системи стимулювання персоналу з урахуванням досвіду країн-членів Європейського Союзу та України. Проаналізовано фактори впливу на забезпечення ефективності управління персоналом підприємств. Здійснено аналіз та діагностику стимулювання персоналу на підприємствах Дніпропетровської області. Виявлено проблемні аспекти систем стимулювання персоналу на досліджуваних підприємствах.
Книга призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів економічних факультетів іищих навчальних заклідав.


Лапшин Олександр Єгорович, доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки.

ЛапшинЛапшин О. Є. Охорона праці в гірництві : підручник / О. Є. Лапшин, О. О. Лапшин, Д. О. Лапшина. – Кривий Ріг : КНУ, 2018. – 273 с., іл. – ISBN 978-966-132-052-8.

Підручник розкриває правові, нормативні та організаційні основи охорони праці, виробничу санітарію, техніку безпеки, протипожежний захист і гірничорятувальну справу в гірництві.

Підручник відповідає програмі курсу “Безпека гірничих робіт” для студентів всіх гірничих спеціальностей, а також може бути корисним інженерно-технічним працівникам гірничих підприємств.


Кушнерьов Іван Петрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин.

Школа подземнойШкола підземної розробки : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (24-28 верес. 2012 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Нац. гірничий ун-т”, ДВНЗ “КНУ” [та ін.] ; редкол.: В. І. Бондаренко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Національний гірничий ун-т, 2012. – 360 с. : рис., табл. – Назва обкл. : Школа подземной разработки. – ISBN 978-966-350-360-8.

Подано статті, які містять наук.-техн. досягнення і передовий досвід застосування нових технологій і геоінформаційних истем в гірничому виробництві.

Матеріали публікуються в редакційній обробці авторів.


Рябикіна Катерина Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри економіки, організації та управління підприємствами.

хорольский

Хорольський В. П. Теорія та практика інноваційно-інтелектуального розвитку регіону з техногенними територіями : [монографія] / В. П. Хорольський, К. Д. Хорольский, К. Г. Рябикина. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. – 484 с. – ISBN 978-617-7784-16-5.

В монографії розглянуто актуальні питання теорії та практики стійкого розвитку регіона-лідера з техногенними територіями на основі інструментів інноваційно-інтелектуальних стратегій.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вишів, керівників підприємств і державних організацій.


Пирогова Галина Антонівна, науковий співробітник геолого-мінералогічному музею.

яскраві сторінки

Яскраві сторінки історії профтехосвіти Криворіжжя : повість у новелах / В. Д. Гаєвський, О. О. Мельник, О. В. Степаненко, Д. П. Степанюк. – Кривий Ріг ; Житомир : Рута, 2019. – 458 с.

Художня-документальна повість «Яскраві сторінки історії профтехосвіти Криворіжжя» – перший у освітній українській літературі твір про становлення і гартування системи профтехосвіти в Україні.

Автори не цураються гострих кутів у своїй повісті, подаючи водночас глибокі колоритні характеристики головних персонажів.

Для широкого кола читачів.

Сын ведьмыВилар Симона Сын Ведьмы : роман / Симона Вилар. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2020. – 429 с. – ISBN 978-617-12-5760-3 (доп. тираж).

Князь Владимир Киевский отправил посадником в Новгород своего родича Добрыню. Но ненависть и пламя встречают Добрыню. Некто темный и могущественный наслал на жителей края морок, дабы те, и себя не помня, жестоко противились новой вере — христианству. Постепенно Добрыня начинает понимать, что колдовство наслала его мать, могущественная ведьма Малфрида. Но она исчезла, когда Добрыня был еще ребенком… Судьба сводит новгородского посадника с молодым священником Савой, который не помнит своего прошлого, но которому откуда-то ведомо имя Малфриды. И ее следы ведут в дикие леса язычников вятичей. Туда, где свирепствует ужасный Ящер — темное древнее зло. Но в этих лесах есть нечто более опасное. Страшный враг, которого боится даже могущественная ведьма Малфрида. И нет от него спасения…

ПантелоПантело Е. О. Философия жизни : [сборник стихов] / Е. О. Пантело. – Кривой Рог : Чернявский Д.А., 2019. – 79 с. – ISBN 978-617-7553-96-9.

Евгений Пантело – писатель, литератор, внутренний тренер в компании – «Арселормиттал Кривой Рог». Является автором двух книг: сборника стихов – «Философия жизни»; романа – «Багровые тени».
Философия жизни — это один из путей — достижению счастья…
Философия жизни — Евгения Пантело — способна — поведать вам о многих разносторонних и прекрасных сторонах, нашей души и мира вокруг нас…


Єгоренкова Наталія Ігорівна, бібліотекар.

КобзарШевченко Т. Г. Кобзар. Вперше зі щоденником автора / Т. Г. Шевченко [Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченко Нац. академії наук України ; упоряд. та комент. С. А. Гальченка ; передм. І. М. Дзюби]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 957 с. – ISBN 978-966-14-3437-9.

Про Тараса Шевченка – поета і людину – написано вже не одну сотню книжок мовами різних народів світу, не одну тисячу наукових розвідок та публіцистичних і популярних статей, і несть числа виголошеним на його честь доповідям та промовам. Обсяг Шевченкіани можна порівняти хіба що з обсягом літератури про найбільших світових поетів і митців. Але в чому він, мабудь, і від них усіх відрізняється (власне, в чому його відрізнено зусиллями його сучасників і нащадків), – так це в кількості й різнорідності модифікацій його образу: стереотипів сприйняття, які випали на його долю, починаючи від того, для якого він сам дав привід, назвавши свою першу збірку поезій: “Кобзар”.


Скляр Людмила Василівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри збагачення корисних копалин і хімії.

Техніка та технологія

Техніка та технологія збагачення корисних копалин : [навч. посібник]. Ч. 3 : Заключні процеси / В. С. Білецький, Т. А. Олійник, В. О. Смирнов, Л. В. Скляр. – Кривий Ріг, 2019. – 229 с. – ISBN 978-617-7553-97-6.

Викладені основи техніки і технології процесів зневоднення, фільтрування, центрифугування, сушіння продуктів збагачення і очищення стічних вод. Крім того, описана техніка і основи технології знепилення на збагачувальних фабриках, грудкування, зокрема, брикетування корисних копалин. Описане хвостове господарство і водопостачання збагачувальних фабрик. Розглянуті основні конструкції технологічного обладнання, його принцип дії і технологічні характеристики.
Видання призначене для студентів вузів та фахівців гірничих спеціальностей. Книга може слугувати посібником для магістрів та аспірантів зі спеціальності «Збагачення корисних копалин».


Ведьма

Георгієва Олена Петрівна, старший викладач кафедри іноземних мов.

Вилар С. Ведьма : роман / С. Вилар. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2016. – 317 с. – ISBN 978-966-14-9627-8.

В стародавние времена, когда в дремучих лесах и серебряных озерах обитали мавки и русалки, а леший заманивал в чащу неосторожных путников, жила древлянская дева Малфрида. Однако могла ли она знать, в череду каких событий ввергнет ее дар чародейства? Сама княгиня Ольга призовет ее к себе.

Какая судьба ждет одинокую и еще не ведающую собственной силы колдунью?


Український-правопис

Біла Любов Кирилівна, директор книгарні “Букініст”.

Український правопис / худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 347 с. – ISBN 978-966-03-8873-4.

Сучасна українська мова — відкрита й динамічна. Якою має бути «правильна українська мова»? Яку мову ми передамо нащадкам? Ці й подібні питання, що десятиліттями не втрачають своєї актуальності, спонукають до періодичного оновлення, перегляду й доопрацювання правописного кодексу, граматики й словників.
У новій редакції Українського правопису збережено підхід до мови як до знакової системи й суспільного явища з позицій історичної й етнографічної соборності української мови й української нації.


деякі маловідоміКнига Олексій Олексійович, користувач бібліотеки.

Книга О. О. Деякі маловідомі документи, праці, листи С. М. Колачевського / О. О. Книга. – Кривий Ріг : КП “Покровська друкарня”, 2020. – 116 с.

На історичних теренах дореволюційного Криворіжжя навряд чи знайдеться багато людей, яких за масштабом їхньої діяльності можна поставити поруч з рудопромисловцем-мільйонером Сергієм Миколайовичем Колачевським. Багато історичних досліджень не одного покоління краєзнавців присвячені криворізькому “Нобелю”. Між тим деякі сторони життєдіяльності Колачевського досі залишаються в тіні, зокрема – медична діяльність і особисте життя.


Баскакова Світлана Олегівна, директор бібліотеки Криворізького національного університету.

Культ

Дереш Любко Культ : роман / Любко Дереш ; худож.-оформ. М. С. Мендор. – Харків : Фоліо, 2017. – 219 с. – ISBN 978-966-03-7788-2.  

Культ – перший роман молодого автора, який одразу набув розголосу серед читацької аудиторії, а в деяких колах, немовби виправдовуючи свою назву, став майже культовим. Молодіжний побут, стосунки, сленг, ризиковані й смішні іграшки тинейджерів, їхні спроби за будь-яку ціну потрапити “по той бік реальності” – все це Дереш й одна з найкращих його книжок, що стала своєрідним підсумком літературних пошуків 90-х років ХХ століття.


Вигівська Вікторія Олександрівна, заступник директора бібліотеки.

Мексиканські хроніки

Кідрук Макс Мексиканські хроніки : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 253 с. – ISBN 978-617-12-0843-8.

Моторошний нічний аеропорт Лінате – у дусі Стівена Кінга… Багатолюдний гамірний фестиваль із запальними танцями та підступним мескалем… Легендарні борці-лучадори, чиї сміливість і жорстокість виявилися міфом… І нескорений дух давнього племені майя, який досі живе у смарагдових джунглях…
Переживши разом з автором найяскравіші миттєвості цієї подорожі, сповна насолодившись його іскрометним гумором, важко не погодитись: заради здійснення Мрії таки варто відважитися на найбожевільніші пригоди!


Взрывное разрушениеШапран Наталія Володимирівна, завідувач відділу бібліотеки.

Бызов В. Ф. Взрывное разрушение горных пород : монография / В. Ф. Бызов, В. А. Колосов, П. И. Федоренко. – Кривой Рог : КНУ, 2012. – 407 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 399–401. – ISBN 978-966-7830-80-4.

В монографии изложены основы теории и практики ведения взрывных работ при разработке месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способами.

Рассмотрены краткие сведения о горных породах, как объекте взрывного разрушения, и их классификация.


Избранница боговТибо Ж. М. Избранница богов / Ж. М. Тибо. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2010. – 286 с. – ISBN 978-966-14-0781-6.

Индийскую девочку из низшей касты, несмотря на ее красоту и способности, ждет тяжелая безрадостная жизнь – ранний брак, нищета, полное подчинение нелюбимому мужу. Не желая мириться со своей участью, она бежит из дому и оказывается у местной колдуньи, а та, обучив девочку, продает ее сластолюбивому радже. Девочке предстоит стать танцовщицей и отдавать свое тело тому, на кого укажут жрецы. Как ей усмирить свое стремление к свободе?

Сердце Амии сжалось. Как никогда остро ощутила она себя заложницей судьбы… Может, она действительно избранница богов? Душа ее взволновалась. Божество, чей танец символизирует вечное движение Вселенной, – светлейший Шива явился Амии. Сам Шива танцевал для нее! А в ушах ее прозвучал голос бога: “Ты встретишься с Блистательной…”


Дорогокупля Людмила Федорівна, завідувач сектору бібліотеки.

соло для

Лис В. Соло для Соломії : роман / В. Лис. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 364 с. – ISBN 978-617-12-5625-5.

Вона йде за покликом серця, помиляється сама й легко пробачає помилки іншим, сходить на самий верх людського духу та падає у безодню засудження оточуючих… карколомні події ХХ століття – війна, примусова колективізація – події, що назавжди змінили не тільки людей, а й Україну.

Та у межах історії країни це лише пункт статистичних даних, за яким немає нічого, окрім чисел. А як щодо історії однієї людини, жінки, котра прагла звичайного земного щастя?


Потапова Галина Миколаївна, бібліограф.

100 важливих

Сорока Ю. 100 важливих подій України / Ю. Сорока ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 205 с. : іл. – (Справжня історія). – ISBN 978-966-03-8514-6. 

Історія України схожа на мапу, яка містить безліч білих плям. І це не простий збіг обставин, а результат цілеспрямованої державної політики. Протягом століть над тими плямами дбайливо працювали сотні різних людей, найнятих владою метрополій. Ці творці міфів і фейків зробили все для того, щоб наша історія, як і сама Україна, постала перед нащадками у світлі, вигідному для тих, хто намагався асимілювати спадок Київської Русі.
Проте час завжди розставляє все по своїх місцях. Тож у цьому виданні ми спробували зібрати події, які сформували ту Україну, котру ми знаємо зараз, і які сприятимуть її розвиткові й надалі.
Ми намагалися зосередитися на позитивних подіях української історії, умовно кажучи, на перемогах. Досить довго експлуатувався образ нашої країни як безпорадної жертви, яка постійно страждає, співає сумних пісень і не здатна протистояти зовнішньому тиску. Але заглиблення в реальну історію України доводить, що це не так. Голос минулого промовляє до нас із десятків літописів, документів та історичних розвідок. Відчайдушні герої, незламні воїни, талановиті творці, видатні політичні діячі, геніальні філософи та науковці — ось хто творив історію нашої країни. І, звичайно, треба, щоб про них та їхні досягнення дізналось якомога більше наших громадян. Ця книга є спробою об’єднати під однією обкладинкою найвагоміші моменти нашої історичної спадщини і продемонструвати, що, попри все, Україна пам’ятає своє минуле і має намір, враховуючи свій багатющий історичний досвід, будувати власне щасливе майбутнє.


Хлебнікова Лариса Олексіївна, завідувач відділу.

багряний

Гурницька Н. Багряний колір вічності : роман / Н. Гурницька. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 189 с. – ISBN 978-617-12-6696-4.

У Львові сучасному, Львові передвоєнному і Львові часів Другої світової війни відбуваються драматичні події, народжуються родинні таємниці й перетинаються долі героїв цього роману. Ірена — юна наївна гімназистка із заможної родини. Доля дарує їй трагічне кохання, яке вривається в її спокійне життя вихором перших глибоких почуттів, сильних емоцій та чуттєвих насолод. Життя кидає Ірену в лихоліття війни, жорна сталінських репресій і на заслання в Казахстан. Яку ціну доведеться заплатити дівчині за своє щастя та любов? Чи зуміє вона вистояти, не зламатися і зберегти у собі світло добра й любові? Як та чому поєдналися історія кохання Ірени з долею та життям Анни з роману «Мелодії кави в тональності кардамону»?


Юсупова Ганна Яківна, бібліотекар.

Рыцарь светаВилар С. Рыцарь света / С. Вилар. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 637 с. – ISBN 978-966-14-1260-5.

В водовороте интриг, опутывающих средневековую Англию, знатной красавице Милдрэд и безродному бродяге Артуру придется побороться за право быть вместе. Кажется, все против них: законы общества, воля родителей девушки, пристальное внимание к ней королевского сына… и тайна, преследующая Артура.

Чужое имя и доспехи рыцаря, которые он незаконно присвоил, могут дорого стоить влюбленным…


Окремі працівники бібліотеки.

карта і територія

Уельбек М. Карта і територія : роман / М. Уельбек ; пер. з фр. Л. Г. Кононовича ; худож.-оформ. Д. О. Самойленко. — Харків : Фоліо, 2012. – 347 с. – (Карта Світу). – ISBN 978-966-03-5921-5.

Мішель Уельбек — один із найбільш непередбачуваних авторів сучасної французької прози. Його тексти інтригують, приваблюють і відштовхують водночас; вони завжди «на вістрі». «Карта і територія» (2010) — роман Уельбека, за який письменник уперше вдостоївся Ґонкурівської премії — найпрестижнішої з літературних премій Франції.
Чи випадало вам будь-коли читати книжку, на сторінках якої автор… убиває себе? Перед вами — саме такий випадок. Здавалося б, у сучасній Європі ліберальні цінності запанували настільки всеохопно, що ніхто й ніщо вже не поставить їх під сумнів. Однак це вдалося Уельбекові. Митець і суспільство, покликання і гроші, самотність як свідомий вибір, самогубство як боягузтво — про все це говорить письменник у своєму новому романі. Говорить сміливо і чесно.

Фелікс Австрія

Андрухович С. Фелікс австрія : роман / С. Андрухович. – Львів : Вид. Старого Лева, 2019. – 289 с. – ISBN 978-617-679-082-2.

Станіславів кінця ХІХ – початку ХХ століття. Звичайне місто на кресах «щасливої Австрії», в якому живуть, страждають, нероздільно закохуються, захоплюються наукою і шарлатанськими виступами всесвітньо знаних ілюзіоністів, розважаються на балах і карнавалах, ходять на шпацер і ховають таємниці у різьблених комодах.

І на тлі епохи, яка для нащадків щораз більше обростатиме міфами про ідилічне життя, – долі двох жінок, що переплелися так тісно, як стовбури дерев – у нерозривному зв’язку, який не дає ні жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти.

Залишити відповідь