Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії

глосарий 001620.9(038)
Г54
Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії = Glossar mit Fachbegriffen aus den Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien = Glossary of technical terms on energy efficiency and renewable energy / [Асоц. “Енергоефект. міста України”, Нім.т-во міжнар. співробітництва GIZ Гмбх ; ред. Н. Гораль ; від видавця С. Павлюк ; пер. з нім. О. Блащука]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. –209 с.

Видання містить визначення і тлумачення технічних термінів і понять у сфері енергоефективності (ЕЕ) та відновлюваної енергетики (ВЕ), що використовуються у будівництві та стосуються будівель. Він полегшить роботу з німецькими джерелами інформації та дасть краще розуміння специфіки тем, які лише починають розвиватися та формуватися в Україні. Також, сподіваємося, що це видання допоможе у подальшому формуванні технічної термінології українською мовою та послужить основою для дальших робіт у цій сфері. Змістовно цей глосарій складається з трьох основних частин: 1 – опис-тлумачення термінів українською, 2 – список-індекс цих термінів німецькою та 3 – англійською мовами. Глосарій буде корисним для енергоменеджерів, проєктувальників і будівельників, освітян і тих, хто навчається та працівників адміністративних органів.

Залишити відповідь