Марущак С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками

марущак005(075.8)
М29

Марущак С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками : [навч. посіб.] / С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Вид. стер. – Херсон : ОЛДИ ПЛЮС, 2019. – 294 с.

    В навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного аналізу і обліку ризику різних видів діяльності підприємств і установ. Викладені основні методи зниження ризику, а також правила ухвалення оптимальних управлінських рішень з врахуванням чинників неповної визначеності і ризику. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, які ілюструють теоретичні положення.

    Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів і економістів підприємств і установ різних галузей, форм власності і господарювання.

Залишити відповідь