Зарицька В. В. Психологія конфлікту

зарицькаЗарицька В. В. Психологія конфлікту : навч. посіб. / В. В. Зарицька. – Одеса : Гельветика, 2019. – 379 с.

   У посібнику викладені теоретичні основи психології конфлікту, розкрито сутність, функції, класифікацію, структуру, характеристики складових, динаміку конфлікту, моделі поведінки особистості в конфлікті, особливості ведення переговорів у конфліктних ситуаціях, в екстремальних умовах, вплив емоційного інтелекту особистості на процес протікання і розв’язання конфліктів конструктивними засобами. З метою полегшення вивчення даної дисципліни у посібнику дається перелік контрольних запитань, проблемних запитань, можливих тем рефератів, завдання, вправи, список рекомендованої літератури до кожної теми.

     Посібник призначений для студентів, викладачів вищих навчальних закладів і коледжів, для широкого кола читачів.

Залишити відповідь