Сухонос В. В. Теорія держави і права

сухонос 340(075.8)
С91

Сухонос В. В. Теорія держави і права : підручник / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2019. – 543 с.

Підручник підготовлено професором кафедри державно-правових дисциплін Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» доктором юридичних наук, доцентом Сухоносом Володимиром Вікторовичем. Він складається з 29 глав, що об’єднані в три розділи: «Метатеорія держави і права», «Теорія держави», і «Теорія права».

Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Теорія держави і права» та «Проблеми теорії держави і права».

Залишити відповідь