Кримінальне право України. Загальна частина

кримінальне право343(477)(075.8)
К82

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Є. С. Назимко, С. В. Лосич, Ю. О. Данилевська, ін ; за заг. ред. В. М. Бесчастного та О. М. Джужи. – Київ : Дакор, 2018. – 339 с.

   Підручник підготовлено з урахуванням сучасних досягнень науки кримінального права, практики Європейського суду з прав людини та відповідно до чинних норм кримінального законодавства України.

Для курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, викладачів, науковців, співробітників органів досудового розслідування, прокуратури, адвокатури та суду, а також усіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.

Залишити відповідь