Шляхи протидії, запобігання та подолання наслідків насильства

шляхи протид364
Ш70

Шляхи протидії, запобігання та подолання наслідків насильства  : метод. посіб. для тренінгів, викладачів, соц. педагогів, соц. працівників та практ. психологів / А. В. Єфімова, С. П. Ревенко, В. С. Дикуха, Д. С. Доманчук ; Херсон. держ. ун-т, Соц.-психол. ф-т, Соц.-психол. служба ХДУ. – Херсон : Гельветика, 2019. – 173 с.

   У посібнику висвітлена тема насильства, чинники виникнення насильства у різних соціальних групах, протидія та запобігання булінгу, подолання наслідків насильства. Описані технології проведення соціально-психологічних тренінгів їх структура. Представлена програма соціально-психологічних тренінгів, спрямована на попередження та подолання наслідків насильства.

Залишити відповідь