Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі

розвиток особ37.015
Р64

Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі : монографія / В. В. Зарицька, Д. І. Шульженко, О. С. Козарик, ін ; [за ред. В. В. Зарицької]. – Херсон : Гельветика, 2019. – 206 с.

Розглянуто особливості усвідомлення власних емоцій як чинника розумної поведінки сучасного фахівця, особливості формування емо- ційної компетентності у системі сучасної освіти, емоційний інтелект як чинник розвитку особистості у системі освіти, психологічні аспекти прояву ситуативної тривожності студентів, особливості психології аутичної дитини, особливості формування комунікативної толерантності в умовах інклюзивної освіти; сутність розумових технологій у системі професійної підготовки майбутніх викладачів психології; технології розвитку особистості засобами освітнього процесу; особливості формування нової інформаційної культури особистості та вплив інформаційних технологій на всі сфери її життєдіяльності; психологічні складові салютогенетичної спрямованості та її формування у особистості в період розвитку; соціально-психологічні чинники лідерських властивостей студентів із сільської місцевості.

Залишити відповідь