Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України

глибинна551.1
Г54

Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України / О. В. Кендзера, В. Д. Омельченко, Д. В. Лисинчук та ін. – Київ : Наукова думка, 2019. – 198 с. – (Проект «Наукова книга»).

   У монографії розглянуто побудову глибинних швидкісних моделей земної кори та верхньої мантії уздовж регіональних профілів на території України. Глибинні моделі будови геологічних розрізів використано для забезпечення сейсмічного захисту житла, промислових споруд, енергетичних об’єктів з метою збереження стабільного розвитку країни. Запропоновано концепцію сейсмічного захисту будинків і споруд, удосконалення методів вивчення глибинної будови й динаміки літосфери, а також методики визначення положення і геометрії тектонічно активних зон, їх сейсмічного потенціалу, територіального розподілу джерел сейсмологічної небезпеки, врахування особливостей реакції геологічного середовища під будівельними та експлуатаційними майданчиками об’єктів на території країни. Наведено нові результати визначення проектних характеристик сейсмічних впливів при вивченні сейсмічних умов розташування атомних електростанцій, гідро- і теплоелектростанцій та інших об’єктів у сейсмічних зонах України.

     Для фахівців з обробки та інтерпретації даних сейсморозвідки.

Залишити відповідь