Сінчук І. О. Системи накопичення електричної енергії

сінчук. системи621.355(075.8)
С38

Сінчук І. О. Системи накопичення електричної енергії : підручник / І. О. Сінчук, С. М. Бойко ; під ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : [б. в.], 2020. – 218 с.

У підручнику викладено основні положення про системи накопичення електричної енергії, основні принципи їх використання та обслуговування. Розглянуті конструкції та режими роботи систем накопичення електричної енергії, що використовується в системах альтернативних джерел енергії та у промисловості. Наведені приклади світового досвіду експлуатації систем накопичення електричної енергії.

Рекомендовано для фахівців, аспірантів та студентів за напрямком 141 – «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» та інших споріднених спеціальностей при вивченні дисциплін «Системи накопичення електричної енергії» та «Автономні джерела енергії».

Залишити відповідь