Кривов’язюк І. В. Економіка інноваційного підриємства

економіка658(075.8)
К82

Кривов’язюк І. В. Економіка інноваційного підриємства : навч. посіб. / І. В. Кривов’язюк ; М-во освіти і науки України, Луцький нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДИ ПЛЮС, 2019. – 342 с.

    Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розвитку інноваційного підприємства. Визначено економічні основи наукоємного виробництва. Значну увагу приділено антикризовим аспектам діяльності інноваційного підприємства, взаємозв’язку кризових явищ і розвитку інноваційної діяльності підприємств.

      Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-початківців, так і для викладачів з великим педагогічним стажем, стане в нагоді усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством.

Залишити відповідь