Петров С. В. Энергоэффективные пароплазменные технологии переработки отходов

петров658
П30

Петров С. В. Энергоэффективные пароплазменные технологии переработки отходов  / С. В. Петров, В. А. Жовтянский. – Киев : Наукова думка, 2019. – 558 с. – (Проект «Наукова книга»).

    У монографії узагальнено та розвинено методи застосування пароводяної плазми для конверсії вуглецевмісних матеріалів і переробки відходів, у першу чергу небезпечних. Основний наголос зроблено на перспективу промислового застосування процесів із використанням пароводяної плазми як в невеликих мобільних установках, так і у великотоннажному виробництві. Викладено методики інженерних розрахунків пароводяних плазмотронів.

Для екологів, фахівців у сферах поводження з відходами та відновлюваних джерел енергії, плазми, високотемпературних хімічних процесів і плазмохімічного апаратобудування.

Залишити відповідь