Рябикіна К. Г. Ефективність управління капіталом підприємств

рябикіна658
Р98

Рябикіна К. Г.   Ефективність управління капіталом підприємств : [монографія] / К. Г. Рябикіна ; М-во освіти і науки України, КНУ. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2019. – 201 с.

    У монографії проведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо обґрунтування теоретичних, методичних і прикладних аспектів оцінювання та забезпечення ефективності управління капіталом підприємств.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вишів.

Залишити відповідь