Бондарчук О. М. Економіка та організація металургійного виробництва

бондарчук 669:658(075.8)
Б81

Бондарчук О. М. Економіка та організація металургійного виробництва : [навч. посіб.] / О. М. Бондарчук, Г. В. Темченко. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2017. – 212 с.

     В навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти, методика рішення основних питань економіки та організації металургійного виробництва.

    Видання розраховане на студентів інженерно-економічних вишів та факультетів металургійних спеціальностей.

Залишити відповідь