Вінниченко В. І. Енергозбереження та екологія виробництва будівельних матеріалів

енергозбереження 691(075.8)
В48

Вінниченко В. І. Енергозбереження та екологія виробництва будівельних матеріалів : навч. посіб. / В. І. Вінниченко, Т. Г. Іващенко, О. М. Рязанов. – стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 212 с.

   Навчальний посібник може бути використаний студентами для виконання розрахунків затрат теплової енергії та викидів газоподібних забруднюючих речовин в навколишнє середовище при виробництві будівельних матеріалів. Наведені розрахунки  призначені для використання у курсових та дипломних проектах.

Залишити відповідь