Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

вентиляція 30вентиляція 697(082)
В29

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. збірник. / М-во освіти і науки України, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2019. –
Вип. 29. – 50 с.
Вип. 30. – 75 с.

   У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, питання теорії і практики з опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, теплопостачання та газопостачання. Призначений для наукових працівників, викладачів, виробників, докторантів, аспірантів та студентів.

Рекомендовано до випуску Вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури 21 червня 2019 року, протокол № 24.

Залишити відповідь