Берегова Г. Д. Українська мова за професійним спрямуванням

берегова811.161.2(075.8)
Б48

Берегова Г. Д. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / Г. Д. Берегова. – Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2018. – 339 с.

Пропонований посібник призначений для студентів спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» аграрних закладів вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення теоретичного матеріалу з української мови професійного спрямування, що передбачає узагальнення та систематизацію знань за трьома модулями: «Основні мовні та мовленнєві поняття», «Писемне професійне мовлення», «Усне професійне мовлення». Кожен модуль розподілено на окремі теми, які доповнюються завданнями, запитаннями та тестами для самоконтролю.

Залишити відповідь