Andreichuk N. Contrastive lexicology of English and Ukrainian languages: theory and practice

сontrast 811.111(075.8)
А55

Andreichuk N. Contrastive lexicology of English and Ukrainian languages: theory and practice : textbook / N. Andreichuk, О. Babelyk. – Kherson : Helvetica, 2019. – 234 p.

Навчальний посібник призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Філологія», зокрема, перекладацьких відділень вищих навчальних закладів. Вперше у вітчизняній лінгвістиці пропонується систематизований контрастивний аналіз англійської та української лексики з представленням його теоретичних та практичних аспектів. Підручник складається з 8 розділів, кожен з яких включає текст лекції, завдання для семінарського заняття, список основної літератури та додаткові тексти для поглибленого самостійного опрацювання теми.

Залишити відповідь