Теорія планування експерименту

Теорія планування519(075.8)
Т33
Теорія планування експерименту : навч. посіб. / В. П. Нечаєв, Т. М. Берідзе, В. В. Кононенко та ін. – Київ : Кондор, 2005. – 232 с. – ISBN 966-351-019-6.

У книзі описані математичні методи планування експериментів, які доцільно використовувати в економічних і науково-дослідних роботах, наведені методи збирання й аналізу апріорної інформації, методи повнофакторного планування експериментів, центрально-композиційні плани Бокса, майже D- оптимальні плани, симплекс-планування, способи перевірки приналежності вибіркових сукупностей одніюї генеральної сукупності, одержання рівнянь регресії за допомогою ортогональних поліномів Чебишева. Усі методи розглянуті на конкретних прикладах виробництва.
Книга розрахована на працівників, що мають математичну підготовку в програмі економічного вузу, студентів, викладачів.

Залишити відповідь