Pryadko N. S. Acoustic monitoring of jet grinding

Acoustic622.73=111
P94
Pryadko N. S. Acoustic monitoring of jet grinding = Акустичний моніторинг газоструминного подрібнення / N. S. Pryadko, K. V. Ternova. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – 192 p. – (Project “Ukrainian scientific book in a foreign language” = Проект “Українська наукова книга іноземною мовою”). – ISBN 978-966-360-409-1.

Розглянуто питання теорії та технології газоструминного подрібнення матеріалів на основі зв’язку технологічних і акустичних параметрів процесу. На основі теорії руйнування й особливостей застосування методу акустичної емісії для струминного млина установлено зв’язки технологічних і акустичних параметрів. Розроблено коміркову математичну модель процесу на основі ланцюгів Маркова і результатів акустичного моніторингу. Установлено акустичні параметри ефективності та критерій оптимальності роботи струминного млина. Показано можливість оптимізації струминного подрібнення мінеральної сировини на підставі результатів акустичного моніторингу процесу. Запропоновано методи візуалізації й оптимізації подрібнення з використанням інформаційних технологій. Розроблено й обґрунтовано акустичний контроль дисперсності продуктів подрібнення на основі залежності акустичних параметрів сигналів від крупності матеріалів.Укладено методику контролю якості продуктів подрібнення в режимі online, яка дає змогу вчасно виявити неприпустиму крупність подрібненого продукту та виключити надмірне подрібнення і перевитрату електричної енергії. Викладено основи нового методу автоматичного керування продуктивністю струминного млина за акустичними сигналами зони подрібнення, що полягає в контролі процесу завантаження камери за параметрами сигналів у ній. Це допомогло досягти необхідних технологічних показників зі зниженням енергоспоживання й за дотримання контрольної дисперсності.
The book is devoted to the fine jet grinding theory and technology considered on the basis of technological and acoustic parameters connection. Methods for process modelling, visualization, and optimization with the help of acoustic monitoring results and information technologies are developed.

Залишити відповідь