Швагер Н. Ю. Основи гігієни праці

Швагер622.87(075.8)
Ш33
Швагер Н. Ю. Основи гігієни праці : підручник / Н. Ю. Швагер, Т. А. Комісаренко, Б. М. Радіоненко. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2017. – 350 с. – ISBN 978-966-132-039-9.

У підручнику розглянуто загальні відомості про історію виникнення гігієни праці як науки та на сучасному науковому рівні викладено основи загальної гігієни праці. Наведені прогресивні методи та способи нормалізації умов праці у виробничому середовищі, з урахуванням специфіки гірничовидобувної галузі. Подано огляд методів захисту працівника від дій шкідливих факторів виробництва.
Для студентів вищих технічних навчальних закладів, інжененрів з охорони праці.

Залишити відповідь